Alanya / Payallar

  • bolge3
  • bolge3
  • bolge3
  • bolge3
  • bolge3
  • bolge3
  • bolge3
  • bolge3

Payallar kasabasının tarihi geçmişi,Karamanoğlu Mehmet Beye dayanmaktadır.Karamanoğlu Mehmet Beyin torunları Abdullah Mehmet ve Ayşedir.Torunlarından Abdullah Karamanda 12yıl medrese hocalığı yaptıktan sonra sıra ile Anamur,Gülnar,Ermenek Kadılığı yapmıştır..

Hatta anamur kalesinin içerisinde şu anda mevcut bulunan caminin yapımını üstlenmiştir.caminin açılışı 1438 senesinde bir cuma namazını bizzat kendisi kıldırarak yapmıştır.Abdullah Bey 99 yaşında vefat etmiştir,4 çocuğu olmuştur.Çocukları Nebi,Yusuf,Hacer ve Fatmadır...

Abdullah Beyin oğulları arasında bir anlaşmazlık çıkmış Yusuf oradan göç etmiş ve şimdiki Gündoğmuşun Güney Burçaklar Beyliğine 1462 senesinde 22 yaşında gelmiştir.Güney Beyi Yusufu iyi tahsil görmüş yetenekli bir kişi olduğu ve güzel atıcılık yapması münasebeti ile katip olarak mahiyetine alır ve birkaç sene sonra kız kardeşi Zahideyi Yusufa verir.

Evlendikten sonra bey 250 adet damızlık davar verir ve bu maları kışlatmak ve otlatmak için şimdiki ismi halen Kırklar Deresi olan yeri yurt olarak verir.Yusufun bir oğlu vardır ismi Ahmettir.Güney Beyi Ahmete bugünkü Payallar Kasabasının daha geniş sınırlarını içine alan yerlerin tapu senetlerini verir.Ahmet,Beyazıtlı Hüseyinin kızı Zahide ile evlenir.Ondan iki oğlu olur Yusuf ve Mehmet.Bunlardan yusuf güzel atıcılık yapar ve güreşirmiş.

O tarihlerde düğün ve bayramlarda ödül yerine pay koyarlarmış devamlı bu payları Yusuf aldığı için Yusufa payını alan geliyor,payını alan gidiyordiye hitap ederlermiş.Zamanla bu payını alan kelimesi Pay alırlar diye konuşulur fakat resmi kayıtllarda PAYALLAR diye geçmektedir.kasabanın ismide buradan gelmektedir...

Tuerkei, Antalya Alanya 07400 Kadıpaşa Mah. Elmas Sok. No :31 Alparslan Apt.
whatsappKontaktieren Sie über WhatsApp! whatsappKontaktieren Sie über WhatsApp!